fbpx
Connect with us

İstifadə şərtləri

Burdanbura.az saytına xoş gəlmisiniz (bundan sonra “Portal” adlandırılacaq). Sayt turizm, istirahət, ölkələr, şəhərlər haqqında məlumatlar paylaşan, yerli və dünya xəbərlərini istifadəçilərinə çatdıran internet portalıdır.

Portal populyar turizm istiqamətlərini işıqlandırmaq, habelə Portal iştirakçıları və ziyarətçiləri tərəfindən öz nöqteyi-nəzərini ifadə etmək, ünsiyyət qurmaq və təcrübə mübadiləsi üçün məkan yaratmaq məqsədi daşıyır.

Portalda siz ölkələr və şəhərlər haqqında ətraflı məlumat, turistlərin rəyləri, ən son xəbərlər, foto və video materiallar tapa bilərsiniz.

İnternetdə brauzer sətrində Portal ünvanını yazmaqla, axtarış sistemləri, üçüncü tərəflərin digər keçidləri vasitəsilə Portala daxil olmaqla siz bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq Portal İstifadəçisi olursunuz, həmçinin Portalın hüquq və öhdəliklərini əldə edirsiniz. Portalda olmaqla, siz Portal tərəfindən verilmiş hüquqlarınızı həyata keçirməniz və vəzifələrinizin icrası ilə bağlı bütün mümkün birbaşa və ya dolayı riskləri qəbul edirsiniz.

İstifadəçi ilə Portal arasındakı münasibət, ayrı-ayrı müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, müstəsna olaraq virtual qeyri-əmlak xarakterlidir.

İstifadəçinin Portalda yerləşən məlumatları, yəni video və foto materialları oxumaq, baxmaq, vizual qavramaq hüququ var.

İstifadəçiyə müəlliflik hüququ və ya digər əlaqəli hüquqlar əsasında, hüquqları İstifadəçiyə məxsus olan Materiallar istisna olmaqla, Portalda yerləşən materiallardan istifadə, onlara sahiblik və ya sərəncam vermək hüququ verilmir.

Portal İstifadəçiyə prosesdə və ya ona verilmiş hüquqlardan hər hansı istifadə və ya onun Portalda yerləşən materialları qavraması ilə əlaqədar baş verə biləcək dəymiş birbaşa və ya dolayısı ilə hər hansı maddi və mənəvi ziyana görə məsuliyyət daşımır.

İstifadəçi öz suallarını, iradlarını və ya təkliflərini e-poçt və ya onun üçün mövcud olan digər ünsiyyət forması ilə Portala göndərmək hüququna malikdir, Portal isə İstifadəçini qəbul etməkdən, tanış olmaqdan, emal etməkdən və ya onunla imtinanın səbəbini izah etmədən əlaqə saxlamaqdan imtina etmək hüququna malikdir.

Bu Sazişin müddəaları ümumi xarakter daşıyır. Zəruri hallarda tərəflərin münasibətləri konkret xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla xüsusi müqavilələr və ya digər sənədlərlə tənzimlənir.

Bu Müqavilə İstifadəçiyə xəbərdarlıq edilmədən istənilən vaxt Portal tərəfindən dəyişdirilə bilər. Sazişin yeni versiyası dərc edildiyi andan qüvvəyə minir.

Əgər İstifadəçi daxil edilmiş dəyişikliklərlə razı deyilsə, o Portaldan istifadəni dayandırmalıdır. Əgər İstifadəçi Platformadan istifadə etməyə davam edirsə, o bütün dəyişikliklələ razılaşır və İstifadəçi şərtlərinin yeni sazişini bütövlükdə qəbul edir.